İngilizce Sözlük

run

Klavye

English

 1. run:f. (ran, run run'ning) koşmak, seğirtmek; çabuk gitmek, çabuk yürümek; kaçmak, firar etmek; gidivermek; işlemek, çalışmak; işletmek; çalıştırmak; sürmek, kullanmak; yarışmak; yarıştırmak; adaylığını koymak; geçmek; uzanmak, gitmek; akmak, dökülmek; dökmek, akıtmak; yayılmak; kaçmak (çorap); irin akıtmak; vurmak (renk); etkin olmak, görülegelmek; anlatılmak; göç etmek (balık); meyletmek, yönelmek; devam etmek; oynanmak (piyes); geçirmek; (arabayla) taşımak, nakletmek, götürmek; (kaçak mal) kaçırmak; idare etmek, yönetmek; seri halinde yayımlamak; hep bir arada bankadan para istemek; (oyunda) sayı yapmak. run about koşuşturmak, öteye beriye koşmak. run a blockade ablukayı yarmak. run a boundary sınırı geçmek. run across tesadüf etmek, rast gelmek. run against çatmak, uğramak; çarpmak. run aground karaya oturmak. run amuck bak. amuck. run a risk riske girmek. run a temperature ateşi çıkmak. run away kaçmak, firar etmek. run away with alıp kaçmak; kolay kazanmak. run counter to aksine gitmek. run down yermek, kötülemek, aleyhinde söylemek; arkasından koşup yakalamak; kurulmadığı için durmak (saat); yavaşlayıp dinmek (konuşma). run for one's life kaçıp kurtulmak. run hard hızlı koşmak. run in matb. birleştirmek, bitiştirmek; yakalayıp hapse atmak. run into tesadüf etmek, rast gelmek; çarpmak. run into debt borca girmek. run off kaçmak; kaçırtmak; matb. basmak; beraberliği çözmek (yarış, oyun). run on devam etmek, ilerlemek; devamlı konuşmak. run on the rocks kayalara oturmak (gemi); iflâs etmek, batmak. run out dışarı koşmak; akmak; bitmek, tükenmek; dışarı atmak, kovmak. run over ziyarete gitmek; ezmek, çiğnemek; üstünden geçmek, tekrarlamak; göz gezdirmek, gözden geçirmek; taşmak. run riot bolca yetişmek; coşmak; ayaklanmak. run short of (malzemesi) tükenmek, kıtlaşmak. run the gantlet bak. gantlet. run through israf etmek; saplamak; içinden geçirmek; çabucak gözden geçirmek. run to earth deliğine kadar kovalamak (av). run to seed tohuma kaçmak. run true to form kendisinden beklenildiği gibi davranmak. run up (borç) birikmek; artırmak; inşa edivermek; (bayrak) çekmek. run upon rastlamak, tesadüf etmek. run wild başıboş kalmak; yabanileşmek. They ran out of money. Parasız kaldılar. We are running out of time. Zamanımız daraldı. Genel,Belirtilmemiş beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(1) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 2. run:i. koşuş; koşu; koşma, seğirtme; koşulan veya gidilen mesafe; kısa gezi; tutulan yol; serbest giriş veya kullanım hakkı; seri, tekrar; oynama süresi, gösterim süresi; gidişat, eğilim; işleme süresi; parti, bir seferlik verim; uzantı; kaçık (çorap);cereyan, akış;akıntı, çay, dere; sürü halinde göç; (bir hayvanın) yaşadığı yer; kümes bahçesi; kayma yokuşu; bankadan toplu talep; hücum; müz., nağmeleme, sesgeçidi; (beysbol) tur, sayı; maden damarı; hedefe yaklaşma. a run of luck şans zinciri. the general run çoğunluk, büyük kısım. a run for one's money şiddetli rekabetle karşılaşma; semere. have the run of girme izni olmak. in the long run zamanla, en sonunda. on the run acele; kaçmakta; geri çekilmekte; koşarken. Genel,Belirtilmemiş beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 3. run:tekrar , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 4. run:el Astronomi,Fiil beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

Türkçe

 1. run:To move, proceed, advance, pass, go, come, etc., swiftly, smoothly, or with quick action; said of things animate or inanimate , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 2. run:Hence, to flow, glide, or roll onward, as a stream, a snake, a wagon, etc.; to move by quicker action than in walking, as a person, a horse, a dog , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 3. run:To go swiftly; to pass at a swift pace; to hasten , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 4. run:To flee, as from fear or danger , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 5. run:To steal off; to depart secretly , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 6. run:To contend in a race; hence, to enter into a contest; to become a candidate; as, to run for Congress , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 7. run:To pass from one state or condition to another; to come into a certain condition; often with in or into; as, to run into evil practices; to run in debt , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 8. run:To exert continuous activity; to proceed; as, to run through life; to run in a circle , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 9. run:To pass or go quickly in thought or conversation; as, to run from one subject to another , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 10. run:To discuss; to continue to think or speak about something; with on , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 11. run:To make numerous drafts or demands for payment, as upon a bank; with on , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 12. run:To creep, as serpents , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 13. run:To flow, as a liquid; to ascend or descend; to course; as, rivers run to the sea; sap runs up in the spring; her blood ran cold , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 14. run:To proceed along a surface; to extend; to spread , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 15. run:To become fluid; to melt; to fuse , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 16. run:To turn, as a wheel; to revolve on an axis or pivot; as, a wheel runs swiftly round , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 17. run:To cause to run ; as, to run a horse; to run a stage; to run a machine; to run a rope through a block , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 18. run:To pursue in thought; to carry in contemplation , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 19. run:To cause to enter; to thrust; as, to run a sword into or through the body; to run a nail into the foot , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 20. run:To drive or force; to cause, or permit, to be driven , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 21. run:To fuse; to shape; to mold; to cast; as, to run bullets, and the like , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 22. run:To cause to be drawn; to mark out; to indicate; to determine; as, to run a line , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 23. run:To cause to pass, or evade, offical restrictions; to smuggle; said of contraband or dutiable goods , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 24. run:To go through or accomplish by running; as, to run a race; to run a certain career , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 25. run:To cause to stand as a candidate for office; to support for office; as, to run some one for Congress , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 26. run:To encounter or incur, as a danger or risk; as, to run the risk of losing one's life , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 27. run:See To run the chances, below , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 28. run:To put at hazard; to venture; to risk , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 29. run:To discharge; to emit; to give forth copiously; to be bathed with; as, the pipe or faucet runs hot water , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 30. run:To be charged with, or to contain much of, while flowing; as, the rivers ran blood , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 31. run:To conduct; to manage; to carry on; as, to run a factory or a hotel , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 32. run:To tease with sarcasms and ridicule , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 33. run:To sew, as a seam, by passing the needle through material in a continuous line, generally taking a series of stitches on the needle at the same time , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 34. run:To migrate or move in schools; said of fish; esp., to ascend a river in order to spawn , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 35. run:The act of running; as, a long run; a good run; a quick run; to go on the run , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 36. run:A small stream; a brook; a creek , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 37. run:That which runs or flows in the course of a certain operation, or during a certain time; as, a run of must in wine making; the first run of sap in a maple orchard , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 38. run:A course; a series; that which continues in a certain course or series; as, a run of good or bad luck , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 39. run:State of being current; currency; popularity , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 40. run:Continued repetition on the stage; said of a play; as, to have a run of a hundred successive nights , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 41. run:A continuing urgent demand; especially, a pressure on a bank or treasury for payment of its notes , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 42. run:A range or extent of ground for feeding stock; as, a sheep run , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 43. run:The aftermost part of a vessel's hull where it narrows toward the stern, under the quarter , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 44. run:The distance sailed by a ship; as, a good run; a run of fifty miles , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 45. run:A voyage; as, a run to China , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 46. run:A pleasure excursion; a trip , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 47. run:The horizontal distance to which a drift may be carried, either by license of the proprietor of a mine or by the nature of the formation; also, the direction which a vein of ore or other substance takes , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 48. run:A roulade, or series of running tones , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 49. run:The greatest degree of swiftness in marching , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 50. run:It is executed upon the same principles as the double-quick, but with greater speed , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 51. run:The act of migrating, or ascending a river to spawn; said of fish; also, an assemblage or school of fishes which migrate, or ascend a river for the purpose of spawning , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 52. run:In baseball, a complete circuit of the bases made by a player, which enables him to score one; in cricket, a passing from one wicket to the other, by which one point is scored; as, a player made three runs; the side went out with two hundred runs , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 53. run:A pair or set of millstones , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 54. run:Melted, or made from molten material; cast in a mold; as, run butter; run iron or lead , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 55. run:Smuggled; as, run goods , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 56. run:A number of cards of the same suit in sequence; as, a run of four in hearts , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 57. run:The movement communicated to a golf ball by running , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 58. run:The distance a ball travels after touching the ground from a stroke , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 59. run:To strike in such a way as to cause it to run along the ground, as when approaching a hole. a score in baseball made by a runner touching all four bases safely; 'the Yankees scored 3 runs in the bottom of the 9th'; 'their first tally came in the 3rd inning' the act of running; traveling on foot at a fast pace; 'he broke into a run'; 'his daily run keeps him fit' a regular trip; 'the ship made its run in record time' a short trip; 'take a run into town' a play in which a player runs with the ball; 'the defensive line braced to stop the run'; 'the coach put great emphasis on running' an unbroken chronological sequence; 'the play had a long run on Broadway'; 'the team enjoyed a brief run of victories' a row of unravelled stitches; 'she got a run in her stocking' the production achieved during a continuous period of operation ; 'a daily run of 100,000 gallons of paint' unrestricted freedom to use; 'he has the run of the house' the continuous period of time during which something operates or continues in operation; 'the assembly line was on a 12-hour run' become undone; 'the sweater unraveled' cause to perform; 'run a subject'; 'run a process' change from one state to another; 'run amok'; 'run rogue'; 'run riot' be operating, running or functioning; 'The car is still running--turn it off!' carry out; 'run an errand' cover by running; run a certain distance; 'She ran 10 miles that day' move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time; 'Don't run--you'll be out of breath'; 'The children ran to the store' travel rapidly, by any means; 'Run to the store!'; 'She always runs to Italy, because she has a lover there' run with the ball; in such sports as football keep company; 'the heifers run with the bulls ot produce offspring' sail before the wind be diffused; 'These dyes and colors are guaranteed not to run' move along, of liquids; 'Water flowed into the cave'; 'the Missouri feeds into the Mississippi' flee; take to one's heels; cut and run; 'If you see this man, run!'; 'The burglars escaped before the police showed up' cause an animal to move fast; 'run the dogs' move about freely and without restraint, or act as if running around in an uncontrolled way; 'who are these people running around in the building?'; 'She runs around telling everyone of her troubles'; 'let the dogs run free' deal in illegally, such as arms or liquor set animals loose to graze make without a miss carry out a process or program, as on a computer or a machine; 'Run the dishwasher'; 'run a new program on the Mac'; 'the computer executed the instruction' occur persistently; 'Musical talent runs in the family' extend or continue for a certain period of time; 'The film runs 5 hours' stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; 'Service runs all the way to Cranbury'; 'His knowledge doesn't go very far'; 'My memory extends back to my fourth year of life'; 'The facts extend beyond a consideration of her personal assets' cause something to pass or lead somewhere; 'Run the wire behind the cabinet' be affected by; be subjected to; 'run a temperature'; 'run a risk' have a particular form; 'the story or argument runs as follows'; 'as the saying goes.' , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 60. run:In stairs, the net width of a step or the horizontal distance covered by a flight of stairs , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 61. run:The horizontal distance from the eaves to a point directly under the ridge One half the span , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 62. run:To execute a program or script , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 63. run:Running a program is how it is made to do something The term 'execute' means the same thing , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 64. run:In a series of observations of attributes the occurrence of an uninterrupted series of the same attribute is called a run A run can be a length of 1. a segment of the channel with depths and velocities intermediate between the rough, shallow water of riffles and the slow, deep water of pools; runs usually have a rectangular or trapezoidal cross section and lack a focused current. 'individual tread run' is the horizontal distance from the back of the tread to the front of the tread, disregarding the overlap or nosing of the tread 'Entire stairway run' is the horizontal distance from the loft edge to the front of the first tread , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 65. run:The distance of water main and appurtenances to be installed from the point of adequacy to the point in question , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 66. run:The horizontal distance of a rise to run ratio, used to describe the slope of stairs or a roof. 1) A sequence of performances of the same show 2) Horizontal width of a step 3) See Run Through , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 67. run:The rapid advance of the head of a fire with a marked change in fire line intensity and rate of spread from that noted before and after the advance , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 68. run:To let it work ; cf execute , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 69. run:A sequence of CLEO III detector events One run typically contains the events collected over a period of 45 - 60 minutes , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 70. run:To move a checker, particularly the player's last checker, from the opponent's home board , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 71. run:A sequence of glyphs that are contiguous in memory and share a set of common attributes , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 72. run:A run occurs when one team outscores the other by a large margin in a certain period, such as a 12-2 run in the first four minutes of the third qusrter , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 73. run:The sum of stocks of a single salmonid species that migrates to a particular region, river or stream of origin at a particular season , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 74. run:A set of numbers and/or letters given to a particular batch of wallpaper rolls printed at the same time Each time a new ink or different batch is printed, the dye-lot number will change BACK TO TOP. a piece of meld consisting of one Ace, Ten, King, Queen, and Jack of Trump; worth 150 points An extra King or Queen of Trump increases the value See also bare run, double run, 1500 Trump , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 75. run:A group of license plates of the same type, usually covering a number sequential years It may also refer to a group of license plates, one from each province i e Ontario run or motorcycle run , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 76. run:The distance that the ball continues to travel after it's initial impact with the ground , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 77. run:Refers to either the depth of a single stair step or to the horizontal distance covered by the entire flight of stairs , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 78. run:Refers to the season when the adults will migrate upstream SP Spring SU Summer FA Fall WI Winter UN Unknown , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

Kelime Öner

Son eklenenler

dikkat yetirmek, magnet, otoş, mümerrize, kıvcı, itimil, chocolate, paykamak, kembağal, hoonigan, alısün, nakaracuka, yelletke, sualtı kayık, ayant, stadium, dictaphone, drone, million, ninem,

En son Arananlar

Piyade, namus cinayeti, Optimal, derebeylik, participate, eyelid, su toplama, thanklessly, tahtalky boylamak, helmholtz eşitliği, ürünlere karışıklık yaratacak derece benzer, testimony bearer, lens, olan biten, Fracture, goal keeper, Africa, süt ürünleri, Çinili Köşk, Petty Officer, run,

Sosyal