İngilizce Sözlük

SET

Klavye

English

 1. set:(i.) duruş, oturuş; batma, batış, gurup; akıntı veya rüzgarın yönü; fide; testere dişlerinin çaprazlanması; meyil, eğilim temayül; mizanpli; tenis set; briç yenilgi. set square gönye. a dead set engel, mâni; av köpeğinin avı göstermesi. , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 2. set:(i.) takım, grup, klik; seri; tiyatro dekor, stüdyo düzlüğü; (sin.) set; televizyon veya radyo alıcısı; (mat.) dizi. a set of teeth diş takımı. dinner set sofra takımıi the fast set hızlı yaşayanlar grubu. , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 3. set:(s.) belirli, muayyen; ayarlanmış; adetlere uygun; yerleşmiş; aynı, basmakalıp; verilmiş; değişmez; hazır; düzenli, muntazam. , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 4. set:(f.) (set, ting) koymak, yerleştirmek; batmak, kaybolmak; kuluçkaya yatırmak, kuluçka makinasına koymak; pekiştirmek; dondurmak, katılaştırmak; kurmak, ayarlamak; hazırlamak; doğrultmak, kırık veya çıkığını yerine oturtmak; yön vermek; kakma işi yapmak; bahse girişmek; (saç) sarmak, mizanpli yapmak; (müz.) bestelemek; tayin etmek; donatmak, tanzim etmek; bulup yerini göstermek (av köpeği); (matb.) dizmek, tertip etmek; dikmek (fidan); pekişmek, katılaşmak, donmak; yönelmek. set about başlamak, girişmek, koyulmak, teşebbüs etmek. set afloat yüzdürmek. set against mukayese etmek, tartmak; kışkırtmak, aleyhine çevirmek. set apart bir kenara ayırmak, ayrı koymak; ayırmak, tahsis etmek. set a price on someone's head aranılan bir kimsenin kellesine fiyat biçmek. set aside bir tarafa koymak; lağvetmek, feshetmek, iptal etmek; kenara bırakmak. set at ease yatıştırmak, teskin etmek, rahatlatmak, sıkıntısını gidermek. set at large serbest bırakmak. set at naught hiçe saymak. set at work işe başlatmak. set back geri bırakmak, geri almak, ilerlemesini engellemek. set back on one's heels şaşkına çevirmek. set before önüne koymak, göstermek, anlatmak, arzetmek. set bread hamura maya katmak ve dinlendirmek. set by bir kenara koymak, ilerisi için saklamak. set by the ears boğuşmak. set down indirmek, yere koymak; yazmak, kaydetmek; alçaltmak, kibrini kırmak. set eyes on görmek; göz koymak. set fire to tutuşturmak, ateşe vermek. set foot in (bir yere) ayak basmak. set forth zikretmek, beyan etmek, meydana koymak, ileri sürmek; yola koyulmak. set forward ileri koymak, ilerletmek. set free serbest bırakmak, salıvermek. set in başlamak; sahile doğru esmek, sahile doğru ilerlemek (met). set in order sıraya koymak, düzeltmek. set loose başıboş bırakmak, serbest bırakmak, salıvermek. set off ayrı koymak; etkilemek; yola çıkmak; fitillemek; göstermek; belirginleştirmek, süslemek. set on saldırtmak, kışkırtmak; üzerine koymak. set on edge kamaştırmak (diş); sinirlendirmek. set on end dikmek, dikine koymak. set on fire tutuşturmak, ateşe vermek. set on foot başlatmak. set one's cap for (k.dili) kancasını takmak, birinin peşini bırakmamak (evlenmek maksadıyle). set one's heart on ele geçirmeye veya yapmaya azmetmek. set out yola çıkmak, koyulmak, başlamak; sınırlarını belirtmek; yaymak, göz önüne sermek; resmetmek; daldırmak (fidan). set out for yola çıkmak. set out on başlamak. set out to e kalkışmak, e koyulmak. set over mesuliyeti yüklemek. set right düzeltmek, tashih etmek. set sail yelken açmak, denize açılmak (gemi). set store by çok kıymetli saymak. set the fashion moda çıkarmak, örnek olmak. set the pace yarışta nasıl koşulacağını göstermek. set the teeth çaprazlamak (testere). set the watch nöbet dağıtmak. Set them up! İçkiler benden ! set to girişmek, başlamak. set to music bestelemek. set to rights düzeltmek, tashih etmek. set up havaya dikmek; açmak; kurmak, tesis etmek; işe başlatmak; yükseltmek (ses); ileri sürmek; mevkiini yükseltmek; harflerini dizmek; dik durdurmak; kendine getirmek; gerip tam yerine getirmek (yelken). set up a loud noise yaygarayı basmak. set up housekeeping ev açmak. set upon üzerine saldırmak veya saldırtmak. , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 5. Set:Takim, Ayar, Küme , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 6. Set:per Astronomi,Fiil beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

Türkçe

 1. set:floodgate.platform Genel,Belirtilmemiş beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 2. set:causeway. dam. dike. embankment. range. set. terrace , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 3. set:To cause to sit; to make to assume a specified position or attitude; to give site or place to; to place; to put; to fix; as, to set a house on a stone foundation; to set a book on a shelf; to set a dish on a table; to set a chest or trunk on its bottom or on end , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 4. set:Hence, to attach or affix to something else, or in or upon a certain place , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 5. set:To make to assume specified place, condition, or occupation; to put in a certain condition or state ; to cause to be , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 6. set:To fix firmly; to make fast, permanent, or stable; to render motionless; to give an unchanging place, form, or condition to , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 7. set:To cause to stop or stick; to obstruct; to fasten to a spot; hence, to occasion difficulty to; to embarrass; as, to set a coach in the mud , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 8. set:To fix beforehand; to determine; hence, to make unyielding or obstinate; to render stiff, unpliant, or rigid; as, to set one's countenance , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 9. set:To fix in the ground, as a post or a tree; to plant; as, to set pear trees in an orchard , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 10. set:To fix, as a precious stone, in a border of metal; to place in a setting; hence, to place in or amid something which serves as a setting; as, to set glass in a sash , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 11. set:To render stiff or solid; especially, to convert into curd; to curdle; as, to set milk for cheese , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 12. set:To put into a desired position or condition; to adjust; to regulate; to adapt , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 13. set:To put in order in a particular manner; to prepare; as, to set a razor; to set a saw , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 14. set:To extend and bring into position; to spread; as, to set the sails of a ship , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 15. set:To give a pitch to, as a tune; to start by fixing the keynote; as, to set a psalm , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 16. set:To reduce from a dislocated or fractured state; to replace; as, to set a broken bone , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 17. set:To pass below the horizon; to go down; to decline; to sink out of sight; to come to an end , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 18. set:To fit music to words , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 19. set:To place plants or shoots in the ground; to plant , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 20. set:To be fixed for growth; to strike root; to begin to germinate or form; as, cuttings set well; the fruit has set well , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 21. set:To become fixed or rigid; to be fastened , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 22. set:To congeal; to concrete; to solidify , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 23. set:To have a certain direction in motion; to flow; to move on; to tend; as, the current sets to the north; the tide sets to the windward , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 24. set:To begin to move; to go out or forth; to start; now followed by out , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 25. set:To indicate the position of game; said of a dog; as, the dog sets well; also, to hunt game by the aid of a setter , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 26. set:To apply one's self; to undertake earnestly; now followed by out , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 27. set:To fit or suit one; to sit; as, the coat sets well , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 28. set:Fixed in position; immovable; rigid; as, a set line; a set countenance , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 29. set:Firm; unchanging; obstinate; as, set opinions or prejudices , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 30. set:Regular; uniform; formal; as, a set discourse; a set battle , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 31. set:Established; prescribed; as, set forms of prayer , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 32. set:Adjusted; arranged; formed; adapted , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 33. set:The act of setting, as of the sun or other heavenly body; descent; hence, the close; termination , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 34. set:That which is set, placed, or fixed , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 35. set:A young plant for growth; as, a set of white thorn , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 36. set:That which is staked; a wager; a venture; a stake; hence, a game at venture , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 37. set:Permanent change of figure in consequence of excessive strain, as from compression, tension, bending, twisting, etc.; as, the set of a spring , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 38. set:A kind of punch used for bending, indenting, or giving shape to, metal; as, a saw set , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 39. set:A piece placed temporarily upon the head of a pile when the latter cannot be reached by the weight, or hammer, except by means of such an intervening piece , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 40. set:A short steel spike used for driving the head of a nail below the surface , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 41. set:A number of things of the same kind, ordinarily used or classed together; a collection of articles which naturally complement each other, and usually go together; an assortment; a suit; as, a set of chairs, of china, of surgical or mathematical instruments, of books, etc , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 42. set:A number of persons associated by custom, office, common opinion, quality, or the like; a division; a group; a clique , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 43. set:Direction or course; as, the set of the wind, or of a current , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 44. set:In dancing, the number of persons necessary to execute a quadrille; also, the series of figures or movements executed , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 45. set:The deflection of a tooth, or of the teeth, of a saw, which causes the the saw to cut a kerf, or make an opening, wider than the blade , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 46. set:A young oyster when first attached , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 47. set:Collectively, the crop of young oysters in any locality , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 48. set:A series of as many games as may be necessary to enable one side to win six , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 49. set:If at the end of the tenth game the score is a tie, the set is usually called a deuce set, and decided by an application of the rules for playing off deuce in a game , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 50. set:See Deuce , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 51. set:That dimension of the body of a type called by printers the width , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 52. set:Any of various standards of measurement of the fineness of cloth; specif., the number of reeds in one inch and the number of threads in each reed , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 53. set:The exact meaning varies according to the location where it is used , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 54. set:Sometimes written sett , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 55. set:A stone, commonly of granite, shaped like a short brick and usually somewhat larger than one, used for street paving , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 56. set:Commonly written sett , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 57. set:Camber of a curved roofing tile , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 58. set:The manner, state, or quality of setting or fitting; fit; as, the set of a coat. several exercises intended to be done in series; 'he did four sets of the incline bench press' the act of putting something in position; 'he gave a final set to his hat' any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals; 'the early sets ran on storage batteries' a temporary readiness to respond in a particular way; 'the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution'; 'his instructions deliberately gave them the wrong set' the descent of a heavenly body below the horizon; 'before the set of sun' a group of things of the same kind that belong together and are so used; 'a set of books'; 'a set of golf clubs'; 'a set of teeth' an abstract collection of numbers or symbols; 'the set of prime numbers is infinite' an unofficial association of people or groups; 'the smart set goes there'; 'they were an angry lot' evil beast-headed Egyptian god with high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris a unit of play in tennis or squash; 'they played two sets of tennis after dinner' set to a certain position or cause to operate correctly; 'set clocks or instruments' put into a certain state; cause to be in a certain state; 'set the house afire' establish as the highest level or best performance; 'set a record' give a fine, sharp edge to a knife or razor insert fix in a border; 'The goldsmith set the diamond' put into a position that will restore a normal state; 'set a broken bone' apply or start; 'set fire to a building' locate; 'The film is set in Africa' disappear beyond the horizon; 'the sun sets early these days' , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 59. set:terrace. wall. dam / dike / levee / retaining wall. bank. causeway. dam. dike. obstruction. set. sustaining wall. weir , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 60. set:a group of things of the same kind that belong together and are so used; 'a set of books'; 'a set of golf clubs'; 'a set of teeth'. an abstract collection of numbers or symbols; 'the set of prime numbers is infinite'. several exercises intended to be done in series; 'he did four sets of the incline bench press'. representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production; 'the sets were meticulously authentic'. an unofficial association of people or groups; 'the smart set goes there'; 'they were an angry lot'. a relatively permanent inclination to react in a particular way; 'the set of his mind was obvious'. the act of putting something in position; 'he gave a final set to his hat'. a unit of play in tennis or squash; 'they played two sets of tennis after dinner'. the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization; 'the hardening of concrete'; 'he tested the set of the glue'. evil beast-headed Egyptian god with high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris. the descent of a heavenly body below the horizon; 'before the set of sun'. a temporary readiness to respond in a particular way; 'the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution'; 'his instructions deliberately gave them the wrong set'. any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals; 'the early sets ran on storage batteries'. put into a certain place or abstract location; 'Put your things here'; 'Set the tray down'; 'Set the dogs on the scent of the missing children'; 'Place emphasis on a certain point'. fix conclusively or authoritatively; 'set the rules'. decide upon or fix definitely; 'fix the variables'; 'specify the parameters'. establish as the highest level or best performance; 'set a record'. put into a certain state; cause to be in a certain state; 'set the house afire'. fix in a border; 'The goldsmith set the diamond'. make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc; 'Get the children ready for school!'; 'prepare for war'; 'I was fixing to leave town after I paid the hotel bill'. set to a certain position or cause to operate correctly; 'set clocks or instruments'. locate; 'The film is set in Africa'. disappear beyond the horizon; 'the sun sets early these days'. adapt for performance in a different way; 'set this poem to music'. put or set into the ground; 'Let's plant flowers in the garden'. apply or start; 'set fire to a building'. become gelatinous; 'the liquid jelled after we added the enzyme'. put into a position that will restore a normal state; 'set a broken bone'. insert. give a fine, sharp edge to a knife or razor. urge a dog to attack someone. estimate; 'We put the time of arrival at 8 P M '. equip with sails, masts, etc ; 'rig a ship'. get ready for a particular purpose or event; 'set up an experiment'; 'set the table'; 'lay out the tools for the surgery'. alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard; 'Adjust the clock, please'; 'correct the alignment of the front wheels'. bear fruit; 'the apple trees fructify'. arrange attractively; 'dress my hair for the wedding'. on the point of or strongly disposed; 'in no fit state to continue'; 'fit to drop'; 'laughing fit to burst'; 'she was fit to scream'; 'primed for a fight'; 'we are set to go at any time'. fixed and unmoving; 'with eyes set in a fixed glassy stare'; 'his bearded face already has a set hollow look'- Connor Cruise O'Brien; 'a face rigid with pain'. situated in a particular spot or position; 'valuable centrally located urban land'; 'strategically placed artillery'; 'a house set on a hilltop'; 'nicely situated on a quiet riverbank'. set down according to a plan:'a carefully laid table with places set for four people'; 'stones laid in a pattern'. being below the horizon; 'the moon is set'. determined or decided upon as by an authority; 'date and place are already determined'; 'the dictated terms of surrender'; 'the time set for the launching'. converted to solid form , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 61. set:SET is a secure protocol designed by MasterCard and Visa to facilitate financial transactions over the Internet Compared with SSL, it places more emphasis on validating both parties to the transaction, and uses trusted servers so that a merchant holds only transaction identifiers, not actual credit card numbers , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 62. set:SET is a system for ensuring the security of financial transactions on the Internet It was supported initially by Mastercard, Visa, Microsoft, Netscape, and others With SET, a user is given an electronic wallet and a transaction is conducted and verified using a combination of digital certificates and digital signatures among the purchaser, a merchant, and the purchaser's bank in a way that ensures privacy and confidentiality SET makes use of Netscape's Secure Sockets Layer , Microsoft's Secure Transaction Technology , and Terisa System's Secure Hypertext Transfer Protocol SET uses some but not all aspects of a public key infrastructure , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 63. set:Secure Electronic Transaction MasterCard and Visa developed this standard jointly to insure secure electronic transactions , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 64. set:For sets of feature structures, organized in the same way as sequences For sets containing elements none of which print higher than three times the line height, brackets are scaled from the current font Otherwise scaled braces are constructed in effect , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 65. set:Secure Electronic Transaction, a protocol developed by Visa and MasterCard to allow secure credit card transactions of the Internet , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 66. set:A payment standard has been set up in the electronic commerce sector Known as SET this standard is defined by Visa, Mastercard and American Express This system requests from the user his card number and expiry date, which are then encrypted Only the card validity is checked, and not the identity of the person who supplied the information , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 67. set:Secure Electronic Transfer protocol for exchange credit card information over networks , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 68. set:The direction towards which the current flows , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 69. set:When the score reaches 8 all, hand out must choose before the next service is delivered, either to continue the game to 10 points, which is termed 'Set Two', or declare 'No Set' in which case the first player to reach 9 points wins the game , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 70. set:A set is a collection of things, without regard to their order , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 71. set:Secure Electronic Transaction: A system for encrypting e-commerce transactions, such as online credit card purchases Developed by Visa, MasterCard, Microsoft, and several major banks, SET combines 1,024-bit encryption with digital certificates to ensure security SET is still in development. 1) Verb - To set is to prepare the stage for the coming scene by placing everything in its correct position 2) Noun - The set is all the scenery, furniture and props used to create a particular scene 3) When an actor has learnt their lines and stage directions they are 'set'. 1 a collection of clubs taken as being together 2 when the wrists are cocked at the top of the backswing Example: 1 I carried only 4 irons, a 3 wood and a putter in my mixed set, while Roland's matched set consisted of 14 clubs 2 A good way to identify the wrist set at the top of the swing is to feel the club pull down on the left thumb. 1 Of a saw - the bending of the teeth alternately to left and right to give clearance in the cut 2 A nail - to drive the head of a nail beneath the surface of the wood with a special punch , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 72. set:A delimited collection of values in which the order of the enclosed values is not significant [641 0-B-1] [641 0-G-1] , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 73. set:An obstacle course which, throughout the rehearsal period, defies the laws of physics by growing smaller week by week while continuing to occupy the same amount of space , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 74. set:A set is a collection of related things Example: Days of the week , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 75. set:Secure Electronic Transaction MasterCard and Visa developed this standard jointly to ensure secure electronic transactions , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 76. set:embankment , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

 77. set:levee , beğendiğiniz çeviri için buraya tıklayınız.(0) yanlış olduğunu düşündüğünüz çeviri için buraya tıklayınız.(0)

Kelime Öner

Son eklenenler

otoş, mümerrize, kıvcı, itimil, chocolate, paykamak, kembağal, hoonigan, alısün, nakaracuka, yelletke, sualtı kayık, ayant, stadium, dictaphone, drone, million, ninem, dedem, babam,

En son Arananlar

intrust, yatay kesikleri, boşlukları olan keson dalgakıran, naughtiness, kesme açısı, cirrus, baskınlık, kaza, Artmistice, Honey stomach, powder and solvent for solution for infusion, imtihan, aynı zamanda olarak, dog, tükürme, geçisme, graduated tube, ask for the fee, undefined, öksürme, be soaked to the skin, SET,

Sosyal